Finansies

Skoolgelde vir 2024

R17 700 per jaar (Gr 1-6).

R1 770.00 per maand vir 10 maande. (Feb tot Nov)

R18 200 per jaar (Gr 7). 

R1 820.00 per maand vir 10 maande.  (Feb tot Nov)

R21 570 per jaar (Gr R). 

R2 157.00 per maand vir 10 maande.  Feb tot Nov)

Skoolgelde bly dieselfde vir ‘n tweede of derde kind

Korting

Wanneer volle skoolgeld voor die einde van Maart betaal word, word  ‘n  korting  van 5%  toegestaan.

Gr 1-6:  R16 815 (met 5% korting)

Gr 7:  R17 290 (met 5% korting)

Gr R: 20 491 (met 5% korting)

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: Willem Postma Primêre Skool
FNB : Tjekrekening
Rekeningnommer: 627 338 92675
Takkode: 250655

(By betaling van skoolgeld gebruik asseblief verwysingsnommer soos aangedui op rekening vir enige ander betaling word kind se naam en aktiwiteit gebruik.) 

State

Eerste state word einde Januarie uitgestuur en die laaste state einde Oktober. Rekeninge word per e-pos gestuur.  Alle e-pos adresveranderings moet dringend aan die skool deurgegee word.

Betaling

Skoolfonds is betaalbaar voor die sewende van die maand.  U rekeningnommer moet by “Beneficiary Reference” ingevul word.  Die verwysingsnommer begin gewoonlik met die letter van die kind se van gevolg deur twee of drie syfers bv H87.        Met alle skoolfonds inbetalings, asook enige korrespondensie, moet die verwysingsnommer as verwysing gebruik word.

Die verwysingsnommer word slegs by die betaling van skoolgeld gebruik en moet asb nie by enige ander betaling gebruik of vermeld word nie.  U gaan byvoorbeeld u kind se naam en van met die aktiwiteit invul, bv Henk Snyman 7A Rugbytoer.

Kaartfasiliteite is beskikbaar by Mev. Pieterse in die kantoor.

Agterstallige rekeninge

Agterstallige rekeninge op 90 dae en meer, word aan die invorderaars oorhandig vir die volle bedrag van die jaar nadat al die nodige prosedures gevolg is.  Enige reëlings i.v.m. agterstallige rekeninge, moet skriftelik aan Mev Marie Pieterse by invorderings@wpps.co.za gerig word.  Aansoeke om vrystelling en/of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld, moet die beheerliggaam nie later as op die laaste skooldag in Februarie bereik nie. Kwytskelding aansoekvorms is by die kantoor beskikbaar. Indien u finansiële posisie deur die jaar verander is u welkom om ‘n spesiale reëling te tref.

Finansiële Beampte   

Vir enige navrae oor u rekening kontak asb

Mev. Lizeth van Vuuren

 lizethvv@wpps.co.za

Kontak Ons