R.O. & Kleinklassie

REMEDIËRENDE ONDERRIG

Die Remediërende Onderrig department streef daarna om leerders te help met hul  leerhindernisse.  Ons spesialiseer in Wiskunde en Afrikaans.  Die doel is om leerders holisties te ontwikkel en met selfvertroue toe te rus.  Juf. Leandré Steyn is verantwoordelik vir Gr 1-4 en Juf. Joanette Douglas vir Gr 5-7.  R.O. leerders word in nie-eksamen vakperiodes gehelp om enige agterstande in te haal.

Ons is ook verantwoordelik vir die afneem van die ASB-toetsings.  Leerders word eers deur hul klasopvoeder geïdentifiseer en deur R.O. Departement getoets.  Skolastiese toetsings kan ook deur sielkundiges afgeneem word en leerders daarna vir R.O. verwys.  Die R.O. Departement en Kleinklassie werk nou saam, maar bied verskillende dienste.

KLEINKLASSIE
Willem Postma Kleinklassie
  • Die Kleinklassie is ‘n klein, warm gemeenskap gedrewe skooltjie gefokus op die uniekheid van elke leerder om tot hul volle potensiaal te ontwikkel. 
  • Struktuur, reëls en riglyne word in plek gestel en is belangrik vir ons leerders om te groei en te leer.  
  • Leerders skakel in saam hoofstroom op alle gebiede.
  • Hoofstroom kurrikulum word gevolg met aanpassings waar nodig.
  • Onderskeie vakke word visueel met konkrete hulpmiddels aangebied.
  • Afrikaans as onderrigtaal.
  • Een tot een onderrig.
  • Veilige omgewing met privaat tuin.