Mini-Tennis

Willem Postma Mini Tennis
Willem Postma Mini Tennis

Liewe Ouer,

Ek gee graag die volgende inligting ivm mini-tennis aan u deur:

ALGEMEEN

 • Let asb. op die oefentye soos aangedui op die buitemuurse rooster.
 • Mini-tennis word slegs kwartaal 2 en 3 aangebied.
 • Alle graad 1, 2 en 3 leerders (wat o/9 is) mag aan mini-tennis deelneem.
 • Graad 1, 2 en 3 leerders mag slegs by groot tennis inskakel indien hulle op die Suid-Vrystaat ranglys is.
 • Elke kind moet ‘n raket hê.  U kan ‘n nr.  21 of 23 tennisraket  aankoop.  Moet asb. nie ‘n nr.  25 raket aankoop nie – dit is te groot vir die speler sowel as die baan.
 • Alle balle word deur die skool verskaf.
 • Die tweede kwartaal fokus ons hoofsaaklik op die aanleer van tegnieke.
 • Die Grey Mini-tennis Toernooi asook die WP Mini-tennis Kampioenskappe vind in die derde kwartaal plaas. (Indien dit wel plaasvind).

GROEPE

 • Die doel van die groepe is om spelers met dieselfde vaardighede aanvanklik saam te groepeer en namate die spelers vorder, hulle dan aan te skuif na die volgende groep.
 • Agv die gaping wat die huidige omstandighede in ons afrigting geplaas het, sal die groepe egter eers as volg moet funksioneer:
   • BEGINNERGROEPGraad 1
   • MIDDELGROEPGraad 2
   • GEVORDERDE GROEPGraad 3
 • U kind kan wel aanbeweeg van een groep na die volgende groep, of eers vir ‘n tyd weer teruggeplaas word na die vorige groep, afhangend van hoe u kind vorder.
 • Alle skuiwe sal deur die afrigters hanteer word en u sal betyds van die skuif ingelig word.

 Elsie Haasbroek   (Mini-tennishoof)

Print Friendly, PDF & EmailDruk uit