Ons Waardes

DIE 7 ANKERS VAN KARAKTER

Ons streef daarna om ons leerders aan soveel as moontlik ontwikkelingsgeleenthede bloot te stel en so gebalanseerde, gelukkige kinders te kweek. Wat dissipline en menswees betref, val die primêre fokus op die sterk karakter. In die vorming van ‘n kind se karakter, fokus ons op die doelgerigte ontwikkeling van die volgende sewe waardes:

Omgee is logies vir ons as kinders van die God van Liefde, daarom is liefde die dryfveer van ons aksies en karakter.  Met “omgee” word ten doel gestel die herstel van die verhouding in gesinne, tussen kollegas en rasse deur meelewing, empatie, bedagsaamheid, dankbaarheid en vergifnis toe te pas. 

Betroubaarheid is ‘n noodsaaklike waarde wat onderrig en vasgelê moet word, omdat ons ‘n land nodig het met mense van integriteit, eerlikheid en lojaliteit en te sorg dat hierdie waardes kan voortbestaan – so ook teenwerking van oneerlikheid, diefstal en leuens. 

Respek is die kernwaarde oor hoe ons mense behandel.  Erken ons verskille? Luister ons na mekaar? Los ons konflik op sonder geweld en toon ons goeie maniere? 

Verantwoordelikheid is die kern van persoonlike waarde – om nie ‘n slagoffer van jou omstandighede te wees nie, om selfbeheersing en ‘n positiewe houding te hê, te strewe na uitnemendheid en om ‘n goeie voorbeeld te stel. 

Regverdigheid vereis dat die individu ander moet behandel soos wat hy of sy behandel wil word – mededeelsaamheid, geen voorkeurbehandeling nie, onpartydigheid en veroordeel nooit. 

Goeie Burgerskap behels al bogenoemde waardes wat ‘n Suid-Afrikaner kweek wat met trots sal bydra tot die gemeenskap – deur wette te gehoorsaam, die omgewing en natuur te respekteer en goeie buurmanskap. 

Geloof is die essensie van ons bestaan.  Geloof in Jesus Christus. Sy volmaakte karakter en Sy voltooide werk, is die eienskap wat ons van die wêreld onderskei. In hierdie geloof lê ons krag, hoop, verwagting en die vermoë om tot ons beste self te ontwikkel.