11 Maart 2022

Gedagte vir die week: Ps 9:3

Ek wil bly wees en my in U verheug;  ek wil u Naam besing, Allerhoogste.

algemeen

Skooltye

LET OP:  Die skool verdaag Maandag 14 Maart om 12:00!  (agv van ons skoolhoof se verjaardag)

Skool sluit vir die vakansie 17 Maart om 10:00.

Possiemark

Dankie aan almal wat deelgeneem het.  Dit is altyd vir die kinders ‘n heerlike dag.

Buitemuurse Rooster

Skoolklere omruil

Tweedehandse skoolklere kan weer Dinsdag en Woensdag omgeruil word vir groter nommers.  Maak gerus ‘n draai by die hek by die Kleinklassie.  Daar is veral ‘n behoefte aan winterskoolrokke.

Beheerliggaam tussenverkiesing

Ná die uittrede van ons vorige Beheerliggaamvoorsitter en portefeuljehouer vir Regsaangeleenthede, Advokaat Stephen Rautenbach, bestaan ‘n vakature op die Beheerliggaam vir ‘n ouerlid in laasgenoemde portefeulje.

Die Nasionale Riglyne vir Skoolbeheerliggame bepaal dat, sou ‘n vakature ontstaan as gevolg van die uittrede van ‘n verkose lid, die Beheerliggaam ‘n gekoöpteerde lid met stemreg vir ‘n periode van nie langer nie as 90 dae kan nomineer en aanstel op grond van sy/haar kundigheid in ‘n spesifieke area wat tot voordeel van die Beheerliggaam en die skool in geheel aangewend kan word.  Gedurende die 90 dae moet ‘n lid formeel deur middel van ‘n tussenverkiesing verkies en in die vakature aangestel word.

Om dié noodsaaklike funksie in die tussentyd te vervul, het die Beheerliggaam Advokaat Willem van Aswegen tot die portefeulje Regsaangeleenthede gekoöpteer, soos aangedui in die Weekbrief van 4 Februarie 2022.

‘n Tussenverkiesing is vir 06 April 2022 geskeduleer.  Nominasies van geskikte kandidate vir die portefeulje Regsaangeleenthede word ingewag en moet teen 09:00 op 05 April 2022 by die skool ingedien word.  Nominasievorms is by die skool beskikbaar.

Indien geen bykomende nominasies ontvang word nie, sal Advokaat Van Aswegen outomaties tot die Beheerliggaam verkies word.

Navrae kan gerig word aan Stefanie Jansen van Rensburg, Beheerliggaamvoorsitter, by 072 384 4334.

Buitemuurs

Atletiek

Baie sterkte aan d atlete wat gaan deelneem aan die VS kampioenskappe in Sasolburg Saterdag.

Mini-tennis

Voor die begin van ‘n nuwe mini-tennis seisoen gee ek graag die volgende inligting aan u deur.

 • Mini-tennis word in kwartaal 2 en 3 aangebied.
 • Let asb. op die oefentye soos aangedui op die buitemuurse rooster.
 • Indien die oefentyd bots met rugby of netbal, kan slegs een van die twee oefeninge (hetsy Maandag of Woensdag) bygewoon word.
 • Alle graad 1, 2 en 3 leerders (wat o/9 is) mag aan mini-tennis deelneem.
 • Elke kind moet ‘n raket hê.  U kan ‘n nr.  21 of 23 tennisraket  aankoop.  Moet asb. nie ‘n nr.  25 raket aankoop nie – dit is te groot vir die speler sowel as die baan.
 • Alle balle word deur die skool verskaf.
 • Die tweede kwartaal fokus ons hoofsaaklik op die aanleer van tegnieke. Ons speel ook oefenwedstryde in die vorm van ‘n rondomtalie by die gr. 2 en gr. 3 groepe.
 • Die WP Mini-tennis Kampioenskappe vind in die derde kwartaal plaas.
 • Voltooi asb die Google Form voor 17 Maart 2022.

Netbal

Die  o/11-o/12 dogters neem volgende week aan ‘n netbaltoernooi deel by Laerskool Bloemfontein.  Dit vind plaas van 15-17 Maart.  Geniet dit Meisies.

Die o/13-meisies gaan op ‘n netbaltoer na Camp Discovery noord van Pretoria.  Die toernooi vind plaas van 28-30 Maart.  Baie sterkte aan die 16 dogters en dankie vir juff. Irene en Lee-Ann wat hulle vergesel.

Almal oefen netbal tot Woensdag 16 Maart, behalwe o/10-o/12, want die afrigters is ook by die toernooi.

Possie Mossies

Geen Gr 1-koor vir die res van die kwartaal nie.  Kyk na die buitemuurse rooster vir die nuwe tye vir volgende kwartaal.

Rugby

Oefening gaan voort Maandag,
Gr.1 & 0/9 14:00 -15:00
0/11 & 0/13 Toergroepe 13:00-14:30

Dinsdag
0/11 & 0/13 Toergroepe 14:00-15:30.
Toer vertrek Woensdag na Camp Discovery.

Voortrekkers

Daar is 16 van ons Vories wat hierdie vakansie op Doornkloof gaan kamp.  Geniet jul avonture in die buitelug.

Voortrekkers begin weer 5 April.

lief en leed

Verjaardae

Baie geluk aan die volgende personeel wat in die komende week verjaar:

 • 14 Mrt – Mnr Kotzé
 • 16 Mrt – tannie Benita
Projekte

The Street Store

Ons as Possies vat hande met Street Store om klere in te samel vir mense in ons stad wat minder bevoorreg is.

Gaan pak hierdie vakansie jou kas reg en bring al jou klere en skoene wat nie meer pas nie.  Klere kan tot 29 April skool toe gebring word.
Kontak juf Mia Prinsloo vir meer inligting:  071 351 4082

Bottels vol hoop

Vuuraanstekers

Vuuraanstekers te koop by die kantoor teen R20.

Borge

Ondersteun gerus ons borge van hierdie week:

Print Friendly, PDF & EmailDruk uit