Beheerliggaam

Stefanie Jansen van Rensburg Voorsitter Kommunikasie en skakeling

Stefanie Jansen van Rensburg

Voorsitter

Kommunikasie en skakeling

Bernard Haasbroek

Ondervoorsitter

Geboue, terrein en veiligheid

Ilse van der Merwe

Tesourier

Willem van Aswegen

Regsake

Mari Steyn

Sport en Kultuur

Carli van Staden

Fondsinsamelings en Ouerkomitee

Janet Kleynhans

Sekretaresse

Sakkie Matthee

Waarnemende Hoof

Lauraine Schultz

Onderwyser

Willem Postma Beheerliggaam Pieter Potgieter

Pieter Potgieter

Onderwyser