Ons Skool

UIT DIE KANTOOR

Baie welkom by Willem Postma se webblad.

Ons is ‘n gemengde primêre skool met bykans 1000 leerders vanaf graad 1 tot graad 7.  Die skool is geleë in Dan Pienaar, ‘n noordelike woonbuurt van Bloemfontein.

Die skool kan in een sin beskryf word as “Die kaalvoetskool waar christenskap geleef word.”  Ons opvoedkundige uitgangspunt is gebalanseerdheid, eerder as oordrewe spesialisasie.  Dit is dan ook ons strewe om aan elke leerder so veel as moontlik geleenthede tot groei en ontwikkeling te bied

ONS KRAG LÊ IN:

 • God as Hoof
 • Gemotiveerde professionele personeel
 • Betrokke ouers
 • Vrymoedige leerders
 • Toonaangewende onderrig en opvoeding

Ek hoop u geniet die besoek aan ons webblad. Kontak ons gerus met enige verdere navrae.

ONS VISIE

Christelik verantwoordbare opvoedende onderwys aan ons leerders vir optimale ontwikkeling van elkeen se God-gegewe potensiaal.

ONS MISSIE

Om tot eer van God ons skool se leuse “LEWE IS DIENS” uit te leef;
Om die Afrikaanse taal en kultuureie te handhaaf en uit te bou;
Om ons visie na te streef deur:

 • goedopgeleide en professioneel gekwalifiseerde opvoeders aan te stel en te ontwikkel;
 • ‘n hoogstaande akademiese standaard te handhaaf en verder uit te bou;
 • gebalanseerde en Christelik verantwoordbare lewensopvoeding te laat plaasvind;
 • volgehoue doelmatige bestuur deur die Beheerliggaam en onderwyskundige bestuurders aan te moedig;
 • die eie karakter en tradisie van die skool te koester en uit te bou en skooltrots aan te wakker;
 • ‘n entoesiastiese, deelnemende leerderkorps te vestig en aan te wend;
 • ouers en die gemeenskap bewus te maak van hulle verantwoordelikheid en betrokkenheid in die opvoedingsproses en teenoor die skool.