Huidige Ouers

Welkom op ons webtuiste! 

Die webtuiste kan die meeste van u vrae beantwoord, maar kontak ons gerus vir enige verdere navrae.

Weekbriewe

2023 se weekbriewe is nog op Telegram beskikbaar

Skoolure

Gr 1-3:   7h30 – 13h00

Gr 4-7:  7h30 – 13h30

skoolberader

Minette is ons skoolberader. Sy bied emosionele ondersteuning en help leerders met vaardighede om die algemene welstand van die leerders en die WPPS familie te bevorder. U kind se beste belang is vir ons belangrik dus sal ons graag u kind wil bemagtig en ondersteun waar ons kan. 

Ondersteuning proses:

1) Onderwysers kan leerders identifiseer wat ondersteuning verlang. Kontak sal dan met ouers gemaak word om toestemming te verleen.

2) Ouers kan direk kontak maak met Minette deur epos of die skool te skakel om ‘n afspraak te maak.

3) Leerders kan self kontak maak met Minette deur ‘n briefie te los in haar posbus of by haar ‘n draai te maak. Ouers sal gekontak word vir toestemming.

Minette Botha: Emosionele Ondersteuning / Skoolberader 

(BEd, Hons Sielkunde, MTh Pastorale Berading, Spelterapie)

051 436 2730  /   mbotha@wpps.co.za

prestasies
Kalender
Telegram

Alle belangrike inligting word aan huidige ouers voorsien deur middel van die Telegram toepassing.