Huidige Ouers

Welkom op ons webtuiste! 

Die webtuiste kan die meeste van u vrae beantwoord, maar kontak ons gerus vir enige verdere navrae.

Gebruik die skakel om aan te sluit by die Telegram-kanaal wat die amptelike kommunikasie-kanaal van die skool is.

Weekbriewe
Akademie

Werksafbakening: Nov 2021


Google classroom

Laai die Google Klaskamer Instruksies af

Laai die Google Klaskamer Kodes af

Buitemuurs
skryfbehoeftes 2022
prestasies

Possies wat presteer moet asseblief hierdie vorm so volledig as moontlik invul en daarna per epos na bemarking@wpps.co.za stuur. Heg ook asseblief ‘n aksie- of individuele foto (met die betrokke sportklere) aan. Indien nodig, kan u met Juffrou Hetta Steyn reël vir die neem van ‘n formele foto hettasteyn73@gmail.com Indien dit 'n skool prestasie is moet die betrokke sport- of kultuurhoof die vorm voltooi en reël dat die foto's geneem word.

Kalender
Beleide

Ons verskillende beleide is aflaaibaar.

Ons Borge